Ominstallation av webbplatserna

Jag gör en ominstallation för att städa ut gamla saker och försöka få igång HTTPS